Welkom op de info pagina van onze zwemclub.
Aangesloten bij de gezinssportfederatie richt onze zwemclub naast de watergewenning ook het baby zwemmen en het aanleren van de zwemslagen in. Jaarlijks worden er 3 reeksen van 10 lessen georganiseerd in Vakantiehuis Fabiola te Maasmechelen.

Het baby zwemmen is bestemd voor baby’s / peuters van 6 maanden tot 3 jaar.
Tijdens deze reeks maakt u als ouder kennis met verschillende oefeningen die een baby / peuter kan uitvoeren in het water. Deze oefeningen worden afwisselend door één van beide ouders samen met de baby / peuter uitgevoerd onder begeleiding van de lesgever. Op basis van de ontwikkeling van uw zoon / dochter heeft Gezinssport Vlaanderen 4 diploma’s uitgewerkt die per 0,5 jaar nieuwe vaardigheden aanspreken. Op het ontvangen diploma staan de oefeningen vermeld die aan bod zijn gekomen zodat u na afloop van de reeks in een zwembad naar keuze de aangeleerde vaardigheden van zoon / dochter kunt onderhouden. Tenslotte adviseren wij na afloop van de lessenreeks te wachten tot uw zoon / dochter de geschikte leeftijd (0,5j. / 1j. / 1,5j. / 2j.) bereikt heeft om de oefeningen van het volgende diploma al spelenderwijs te ontdekken. Uiteraard mag u de afgewerkte reeks ook herhalen.

Antwoorden op uw vragen …
– Er is een omkleed ruimte met verzorgingstafel aanwezig. – Gelieve een zwemluier + zwembroekje of – pakje zelf te voorzien. – Het diploma is behaald als alle visjes zijn ingekleurd.

De watergewenning is bestemd voor peuters / kleuters vanaf 3 jaar.
Tijdens deze reeks leren de peuters / kleuters op een speelse manier vaardigheden om zich veilig te voelen in het water. Deze oefeningen worden zonder ouder uitgevoerd onder begeleiding van de lesgever. Op basis van de ontwikkeling van uw zoon / dochter heeft Gezinssport Vlaanderen 3 diploma’s uitgewerkt. Om de vaardigheden op deze diploma’s te bereiken, maken wij gebruik van speel- & leerfiches in opbouwende moeilijkheidsgraad. Als ouder kunt u vanuit het cafetaria mee genieten van deze gevarieerde lesjes. Het al of (nog) niet behalen van het diploma is afhankelijk hoe vlot uw zoon / dochter de verschillende oefeningen kan uitvoeren.

Antwoorden op uw vragen …
– Zwembandjes zijn beschikbaar in het zwembad. – Het diploma is behaald als alle visjes zijn ingekleurd.

De zwemlessen zijn bestemd voor kleuters / kinderen vanaf 4 jaar.
Tijdens deze reeks leren de kleuters / kinderen de schoolslag. Gezinssport Vlaanderen heeft hiervoor slechts 1 diploma uitgewerkt. Als zwemclub hebben wij de gevraagde vaardigheden op het diploma verdeeld over 3 lesgroepen. Hierbij staat het aanleren van de schoolslag centraal. De overige vaardigheden hebben wij in een opbouwende methode verdeeld. Het al of (nog) niet behalen van het diploma is afhankelijk hoe vlot uw zoon / dochter de leerlijnen van de verschillende vaardigheden kan doorlopen.

Antwoorden op uw vragen …
– Zwemgordels zijn beschikbaar in het zwembad. – Niet alle visjes zijn ingekleurd om het diploma van lesgroep a & b te behalen.

Lesgroepen
Wij willen onze leden voldoende oefenkansen bieden tijdens de zwemles. Om dit te realiseren werd er per lesgroep een maximum aantal deelnemers vastgelegd:
-> voor het baby – zwemmen hanteren wij een maximum van 10 deelnemers. -> voor de watergewenning hanteren wij een maximum van 5 deelnemers per lesgroep. -> voor de zwemlessen hanteren wij een maximum van 6 deelnemers per lesgroep.

Opmerking:
Onze huidige leden krijgen bij de indeling voorrang op nieuwe leden.

Deze info – pagina werd opgesteld rekening houdende met jullie feedback alsook praktische vragen waarvoor wij jullie hartelijk bedanken.